Menu

Referencje

Pomogliśmy w realizacji setek projektów w obszarze przemysłu, działalności gospodarczej i rozwoju regionalnego. Tutaj wybieramy dla Was te najciekawsze.

ENERGETYKA NAUKA I BADANIA Wszystko

TR Kočín – rozbudowa, przebudowa, przeniesienie linii

Celem projektu „Rozbudowa i Przebudowa Stacji Transformatorowej Kočín” jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego systemu przesyłowego. Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy jakości, bezpieczeństwa i trwałości dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Umożliwi także rozwój przemysłu i przedsiębiorczości w miejscowościach o niekorzystnej sytuacji.

Czytaj więcej

Przebudowa zakładu produkcyjnego EMET inovation s.r.o.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowych środków oszczędzania energii oraz zwiększenie odporności energetycznej przegród zewnętrznych budynku, co zapewni pozytywne oddziaływanie projektu na środowisko. Realizacja projektu rozszerzy działalność firmy i wzmocni jej konkurencyjność.

Czytaj więcej

Przebudowa rurociągu ciepłowniczego Tyršovo nábřeží w Zlínie

Celem projektu jest przebudowa i optymalizacja istniejącego systemu zaopatrzenia w energię cieplną wraz ze stacjami przekazującymi w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii pierwotnej. Projekt ma na celu wymianę części istniejącego rurociągu ciepłowniczego z lat 50. ubiegłego wieku na nowy rurociąg ciepłowniczy na trasie istniejącego rurociągu ciepłowniczego na Tyršovo nábřeží w Zlínie.

Czytaj więcej

Redukcja emisji SOx w Elektrowni Mělník I

Celem projektu jest budowa nowej, kompletnej instalacji odsiarczania w Elektrowni Mělník I mokrą metodą wapniakową, w tym zapewnienie, odzysk lub bezpieczne unieszkodliwienie wszystkich produktów i odpadów powstających w procesie odsiarczania spalin.

Czytaj więcej

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o

Celem projektu było wprowadzenie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła na terenie przemysłowym Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. z siedzibą w Ždírec nad Doubravou.

Czytaj więcej

Badania i rozwój bezstopniowej przekładni mającej zastosowanie w samochodach ciężarowych

Celem projektu jest badanie i opracowanie bezstopniowej przekładni własnej konstrukcji typu PLP, która może być zabudowana w samochodach ciężarowych o różnym przeznaczeniu (pożarniczych, ciężarowych, ratowniczych, z zabudową specjalną, komunalnych, leśnych i rolniczych, wojskowych itp.).

Czytaj więcej

Badania i rozwój wielofunkcyjnej platformy pojazdu z czterema silnikami elektrycznymi i układem sterowania

Celem projektu jest badanie i opracowanie wielofunkcyjnej platformy pojazdu z napędem elektrycznym. 

Czytaj więcej

Badania i rozwój aktywnego systemu antenowego do detekcji obiektów zainteresowania ze wspomaganiem pomiaru właściwości polarymetrycznych

Celem projektu jest badanie i opracowanie aktywnego radarowego systemu antenowego do pomiaru właściwości polarymetrycznych obiektów zainteresowania, takich jak pojazdy, ludzie, drony i inne.

Czytaj więcej

Innowacja i rozszerzenie produkcji CHA/DCHA w firmie BorsodChem

Celem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów cykloheksyloaminy (CHA) i dicykloheksyloaminy (DCHA) oraz związana z tym innowacja procesu ich produkcji.

Czytaj więcej

Innowacyjna obróbka skóry w firmie KARO – Leather Company s.r.o. – zakład Brtnice

Celem projektu jest wprowadzenie w pełni zautomatyzowanego procesu obróbki skór spełniającego warunki przemysłu 4.0 przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego obciążenia ekologicznego produkcji i jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ekonomicznych. 

Czytaj więcej

Cyfryzacja produkcji w firmie KARO – Leather Company s.r.o.

Celem projektu jest cyfryzacja produkcji w przemyśle skórzanym poprzez zakup i instalację systemów organizacji produkcji uwzględniających zasady przemysłu 4.0.

Czytaj więcej