Menu

 

Projekty EU

Komplexní úspory energie v objektu Lesní 3, Jihlava

  • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Číslo a název výzvy: Úspory energie V.
  • Název projektu: Komplexní úspory energie v objektu Lesní 3, Jihlava
  • Cíl projektu: Cílem projektu je úspora spotřeby energie a zvýšení účinnosti technických systémů v objektu.

Představení projektu:

Předmětem projektu je výměna zdroje pro vytápění, komplexní modernizace stavební obálky budovy a výměna osvětlení. Realizací projektu dojde ke snížení provozních nákladů, snížení emisí CO2 a zlepšení tak energetické účinnosti budovy s komfortnějším pracovním prostředím.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Implementace pokročilých informačních systémů pro řízení

  • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Číslo a název výzvy: 01_21_376 – ICT a sdílené služby – V. výzva – Digitální podnik
  • Název projektu: Implementace pokročilých informačních systémů pro řízení
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027626
  • Příjemce podpory: EUFC CZ s.r.o.
  • Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality práce zaměstnanců, zlepšení strategického a taktického řízení, zlepšení operativního řízení a standardizace procesů.

Představení projektu:

Předmětem projektu je pořízení plně funkčního ERP systému včetně související HW infrastruktury. Díky realizaci projektu dojde k integraci a digitalizaci klíčových procesů firmy, což povede ke zvýšení efektivity a digitální úrovně celé společnosti. Touto zásadní změnou celkového výrobního postupu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty firmy.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.