Menu

Referencie

Pomohli sme realizácii stoviek projektov v oblasti priemyslu, podnikania a regionálneho rozvoja. Tu pre vás vyberáme tie najzaujímavejšie.

ENERGETIKA VEDA A VÝSKUM Všetky

TR Kočín – Rozšírenie, rekonštrukcia, preústenie vedenia

Cieľom projektu Rozšírenie a rekonštrukcia transformovne Kočín je posilnenie energetickej bezpečnosti prenosovej sústavy. Realizácia tohto projektu prispeje k zlepšeniu kvality, bezpečnosti a udržateľnosti dodávok elektriny konečným zákazníkom. Zároveň umožní rozvoj priemyslu a podnikania v dotknutých lokalitách.

Čítať ďalšie

Rekonštrukcia výrobného areálu EMET inovation s.r.o.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti podnikateľskej prevádzky, a tým aj zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.  Projekt je zameraný na realizáciu komplexných, energeticky úsporných opatrení a zvýšenie energetického odporu obálky budovy, čím budú zaistené pozitívne dopady projektu do oblasti životného prostredia. Realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu podnikateľských aktivít podniku a k posilneniu konkurencieschopnosti.

Čítať ďalšie

Rekonštrukcia horúcovodu Tyršovo nábřeží v Zlíne

Cieľom projektu je rekonštruovať a optimalizovať súčasnú sústavu zásobovania tepelnou energiou vrátane odovzdávacích staníc s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory primárnej energie. Projekt je zameraný na výmenu časti súčasného potrubia horúcovodu z 50. rokov minulého storočia za nové horúcovodné potrubie na trase súčasného horúcovodu na Tyršovom nábřeží v Zlíne.

Čítať ďalšie

Zníženie emisií SOx v Elektrárni Mělník I

Cieľom projektu je výstavba nového, kompletného odsírovacieho zariadenia v Elektrárni Mělník I s využitím metódy mokrej vápencovej výpierky vrátane zaistenia, využitia alebo bezchybného zneškodnenia všetkých produktov a odpadov, ktoré pri procese odsírenia spalín vznikajú.

Čítať ďalšie

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o

Cieľom projektu bolo zavedenie kombinovanej výroby elektriny a tepla v priemyselnom areáli spoločnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. sídliacej v Ždírci nad Doubravou.

Čítať ďalšie

Výskum a vývoj plynulej prevodovky pre použitie v nákladných vozidlách

Cieľom projektu je výskum a vývoj plynulej prevodovky vlastnej konštrukcie typu PLP, ktorú je možné zabudovať do nákladných vozidiel pre rôzny typ použitia (hasičské, nákladné, vyslobodzovacie, so špeciálnou nadstavbou, komunálne, lesné a poľnohospodárske, vojenské a pod.).

Čítať ďalšie

Výskum a vývoj viacúčelovej platformy vozidla so štyrmi elektromotormi a riadiacim systémom

Cieľom projektu je výskum a vývoj viacúčelovej platformy vozidla s elektrickým pohonom.

Čítať ďalšie

Výskum a vývoj aktívneho anténového systému na detekciu záujmových objektov s podporou merania polarimetrických vlastností

Cieľom projektu je výskum a vývoj aktívneho anténového systému radaru na meranie polarimetrických vlastností záujmových objektov, medzi ktoré patria napr. vozidlá, osoby, drony a ďalšie.

Čítať ďalšie

Inovácie a rozšírenie výroby CHA/DCHA v spoločnosti BorsodChem

Cieľom projektu je začatie výroby inovovaných produktov cyklohexylamínu (CHA) a dicyklohexylamínu (DCHA) a s tým spojená inovácia procesu ich výroby.

Čítať ďalšie

Inovatívne spracovanie koží v spoločnosti KARO – Leather Company s.r.o. – prevádzka Brtnice

Cieľom projektu je zavedenie plnoautomatizovanej prevádzky spracovania koží naplňujúceho podmienky Priemyslu 4.0 pri celkovom znížení ekologickej záťaže výroby a súčasne pri zachovaní požadovaných kvalitatívnych aj ekonomických parametrov. 

Čítať ďalšie

Digitalizácia výroby v spoločnosti KARO – Leather Company s.r.o.

Cieľom projektu je digitalizácia výroby v oblasti kožiarskeho priemyslu prostredníctvom obstarania a inštalácie systémov organizácie výroby zohľadňujúcej princípy priemyslu 4.0.

Čítať ďalšie